בגתן ותרש – הסיפור האמיתי

ביצוע במבטא פרסי בהחלט יתרום לקומיות.


בגתן ותרש עומדים בעמדה של שער הארמון/ אפשרות בגתן יושב שותה קפה. תרש מפטרל הלוך ושוב. שניהם שבוזים.


תרש:           בגתן.

בגתן:           אה…

תרש:           כמה זמן נשאר עד סוף המשמרת?

בגתן:           לא יודע. יש עננים.


שתיקה עובר זמן


תרש:           בגתן.

בגתן:           אה…

תרש:           כמה זמן נשאר עכשיו?

בגתן:           לא יודע. אין כוכבים.


שתיקה עובר זמן


תרש:           בגתן.

בגתן:           אה…

תרש:           ועכשיו?

בגתן:           ואללה שיגעת אותי. כשיחליפו אותנו תיגמר המשמרת.


שתיקה


תרש:           בגתן. לא היינו אמורים לקבל קידום?

בגתן:           היינו… היינו…

תרש:           אז למה אנחנו עוד בש.ג? כל החברים שלנו כבר התקדמו.

בגתן:           מי?

תרש:           המן

בגתן:           נכון.

תרש:           וממוכן

בגתן:           נכון.

תרש:           ואפילו חמינאי.

בגתן:           היית מאמין? חמינאי לא פחות ולא יותר.

תרש:           ומה עם סולימאני? בכלל עלה למעלה.

בגתן:           הלוואי שימות.


שתיקה


תרש:           בגתן

בגתן:           מה???

תרש:           משעמם לי.

בגתן:           ש.ג זה לא תכנית בידור.

תרש:           הזמן לא עובר.

בגתן:           יש לי פה שחמט.

תרש:           אתה תמיד מנצח אותי בשחמט.

בגתן:           יש לך משהו טוב יותר לעשות?

תרש:           אבל אם יתפסו אותנו?

בגתן:           מי עובר פה בשעות האלו?!

תרש:           נו תוציא בוא נשחק.


בסמוך לשער הארמון עומד מרדכי ומחכה לפגישתו הקבועה עם אסתר המלכה. אסתר מתבוששת לבוא.


מרדכי:         אסתר? אסתר? את פה? אסתריקה? הדסה? הדסה עין כרם? למה את לא עונה?

התך:            מרדכי…

מרדכי:         מי אתה?

התך:            זה אני התך הסריס של אסתר.

מרדכי:         אז בגלל זה יש לך קול גבוה.

התך:            למה אתה יורד נמוך?

מרדכי:         מתנצל זה באמת לא ענייני. איפה אסתר?

התך:            היא עם אחשוורוש. היא עסוקה.

מרדכי:         רק תזכיר לה שלא תגלה לאף אחד שהיא יהודייה.

התך:            היא יהודייה?

מרדכי:         לא. מה פתאום?

התך:            אז למה אמרת שהיא יהודייה?

מרדכי:         אני לא אמרתי שהיא יהודייה.

התך:            אתה אמרת שאסתר לא תגלה שהיא יהודייה.

מרדכי:         לא שהיא תגלה שהיא יהודייה שאתה לא תגיד סתם ככה, כי בא לך – שהיא יהודייה.

התך:            אבל למה אני אגיד שהיא יהודייה?

מרדכי:         היא פרסיה רגילה, מפריסה פרסה, מעלה גרה.

התך:            לא הבנתי אבל לא משנה.

מרדכי:         תגיד לי היא הדליקה נרות שבת שלשום?

התך:            למה שהיא תדליק נרות שבת? היא יהודייה?

מרדכי:         לא. מה פתאום? התכוונתי האם היא הדליקה נרות שבט? נרות לראש החודש.

התך:            אבל אנחנו באמצע.

מרדכי:         למה אתה קטנוני? תגיד לה שאני אחכה לה פה מחר. ושלא תשכח קריאת שמע לפני השינה.

התך:            למה קריאת שמע? היא יהודייה?

מרדכי:         לא. מה פתאום. השמיעה שלה קצת הידרדרה בזמן האחרון אז היא עושה בדיקת שמיעה. היא קוראת ושומעת.

התך:            טוב בסדר אני אעביר לה את מה שאמרת. עוד משהו?

מרדכי:         ושלא תשכח לקרוא בתורה.

התך:            אתה בטוח שהיא לא יהודייה?

מרדכי:         מאיפה האובססיה הזו? אתה אנטישמי?

התך:            לא. מה פתאום. אבל לא היהודים קוראים בתורה?

מרדכי:         לא הבנת אותי. אמרתי שהיא לא תשכח לקרוא בְתורה. זאת אומרת כשיגיע התור שלה לקרוא. זה חשוב היא צריכה להיות מלכה משכילה.

התך:            טוב להתראות.

מרדכי:         נודניק פרסי. נשאף קצת אוויר. (לפתע הוא רק שומע את בגתן ותרש מדברים כשהוא לא מבין את הקונטקסט)


תרש:           (בעודם משחקים שחמט) בטח שאני כחייל יכול להרוג את המלך.

מרדכי:         (מהצד לעצמו) מה זה?

בגתן:           אתה צריך עזרה של פרש בשביל זה.

מרדכי:         יש בוגד בחיל הפרשים?

תרש:           לא נכון שלושה מהלכים והמלך גמור.

בגתן:           המלכה תעצור אותך.

מרדכי:         ועוד איך תעצור אותך בן בליעל.

תרש:           לא חשבתי על זה. אני אמצא דרך להוריד את המלכה.

בגתן:           בבקשה. אכלת אותה. אם היית משתמש ברץ המלכותי אז היית יכול ליצור פעולת הסחה. אבל מה לעשות שאני רואה כמה מהלכים קדימה.

מרדכי:         גם הרץ המלכותי מעורב?

תרש:           טוב אז עכשיו אתה תתחיל.

בגתן:           למה שאני אתחיל? תתחיל אתה.

מרדכי:         לכל התחלה יש סוף.


חושך


רואים את בגתן ותרש מובלים לתלייה


בגתן:           זו עלילה! מעולם לא אמרנו שאנחנו רוצים לחסל את אחשוורוש.

תרש:           בחיית עיוני לא בוגד.

מובלים החוצה שומעים מאחורי הקלעים: לאאאאאא!!!