מערך שיעור תאטרון על המשנה – סוגיות בדיני נזיקין

המשנה

סוגיות משפטיות בדיני נזיקין

קהל היעד: יסודי מכיתה ג' ומעלה )עם התאמות(
משך השיעור: כארבעה שיעורים.
אמצעי הוראה: מצגת
אביזרים: פטיש המשמש לבית משפט, שולחן וארבעה כיסאות. ואביזרים בהתאם לסצנות.
כרטיסיות של האירועים.

מטרות
.1 היכרות עם המשנה.
.2 ריענון המושג קונפליקט.
.3 עבודה בקבוצות

מושגים מרכזיים
מורשת
יהדות
מסכת נזיקין
קונפליקט
סנגור
קטגור

להורדת המערך

המשנה