התלמידה והשנה החדשה

דנה תלמידת כיתה א' ישנה והשנה החדשה מעירה אותה בעדינות  שנה חדשה:        בוקר טוב. את דנה? דנה:                  כן. מי את? שנה חדשה:         אני השנה החדשה אני מלווה אותך היום לבית הספר. דנה:                  ואיפה אימא שלי? שנה חדשה:         אימא ואבא עוד לא התעוררו. זה הילקוט החדש שקנו לך? דנה:                  כן.  … קראו עוד

המלאך שנרדם

פעם אחת בחודש אלול ירד המלאך גבריאל אל הארץ, התחפש כאחד האדם וביקש לטעום מיין הארץ לאחר הבציר. נכנס אצל איכר אחד שהתברך בכרם ענבים אדומים ויפים מהם עשה יין משובח. האיכר שלבו היה רחב כיקבו הזמין את המלאך לשתות ככל אשר יחפץ. לגם המלאך גבריאל מן היין, טעם כי טוב ועד מהרה גמע אל  … קראו עוד

הכיפה

אבי ז"ל לא נמשכו לו חייו והסתלק מן העולם עוד בהיותי בן חמש. לפני שהסתלק ציווה כי אתחנך ברוח המסורת ואלמד תורה ודרך ארץ, בבית הספר הממלכתי דתי "במעלה" אשר ביהוד. גדול היה עלי מוראו של הקדוש ברוך הוא. הקפדתי בכבוד המקום קלה כבחמורה, ומיום שאמר לי מורי כי "לא ילך אדם ארבע אמות בגילוי  … קראו עוד

כיפה